touTubefbInstagram icontiktok

Матеріали Всеукраїнського вебінару "Сучасні технології навчання у професійній освіті практичні кейси"

Автор: Vitalii. Posted in Методична робота

Всеукраїнський вебінар «Сучасні технології навчання у професійній освіті: практичні кейси»

Професійна освіта – це процес оволодіння певним рівнем знань, умінь і навичок з конкретних професій, а також розвиток компетентності, професіоналізму, виховання загальної та професійної культури. Вона забезпечує здобуття здобувачами освіти професії відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей. А застосування сучасних технологій навчання викликає в учнів зацікавленість обраною професією та мотивують до  досягнення високого рівня знань й якості.

Для обміну досвідом використання сучасних технологій навчання в освітньому процесі у ЗП(ПТ)О нашої країни, 19 грудня 2022 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений Всеукраїнський вебінар на тему «Сучасні технології навчання у професійній освіті: практичні кейси».

Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти постійно удосконалюють свій професійний рівень задля підготовки конкурентоспроможного та висококваліфікованого робітника на ринку праці. Тому, у зазначеному вище заході взяли участь, як спікери, так і педагоги таких областей: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Полтавської та Харківської.

ТЕМИ ВИСТУПІВ:

Місячник методичної роботи 2021/2022 н.р.

Автор: Vitalii. Posted in Методична робота

Методичні заходи

Автор: Super User. Posted in Методична робота

ZAH

Прийом-коктейль

Бібліо-мікс «Огляд новинок методичної, фахової літератури. Рекомендації бібліотекаря»

Засідання педагогічної ради

09.04.2021 р. ЧЕРГОВІ ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

26.02.2021 р. МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

24.02.2021 р. МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

22.02.2021 р. МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. ВІДКРИТИЙ УРОК ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

22.02.2021 р. МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. КОНКУРС СТІННІВОК

17.02.2021 р. Місячник методичної роботи. Кулінарний квест "Абетка харчування"

08.02.2021 р. МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. ПРИЙОМ "ЖУР ФІКС"

08.02.2021 р. ФРАГМЕНТ ВІДКРИТОГО УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ "ВИДИ СЕРВІРУВАННЯ ТЕМАТИЧНИХ СТОЛІВ"

08.02.2021 р. МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. КОНФЕРЕНЦІЯ "ОСОБЛИВОСТІ ХАЧУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ"

03.02.2021 р. Презентація педагогічного досвіду викладача вищої категорії Аліни Роззавко

03.02.2021 р. Місячник методичної роботи. Засідання Школи передового педагогічного досвіду.

02.03.2020 р. Місячник методичної роботи. Правовий практикум з трудового законодавства

28.02.2020 р. Місячник методичної роботи. "Створення навчальних та агітаційних відеоматеріалів"

28.02.2020 р. Місячник методичної роботи. Презентація методичної розробки Гойстер Оксани

21.02.2020 р. Методичний місячник. Міжнародний день рідної мови.

22.03.2019 р. ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

22.03.2019 р. ТВОРЧІ ЗВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ АТЕСТУЮТЬСЯ В 2018-2019 Н.Р.

01.03.2019 р. ВОРКШОП "В ГАРМОНІЇ З СОБОЮ". МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

25.02.2019 р. ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ДОРОСЛОГО УЧНЯ

13.02.2019 р. ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

06.02.2019 р. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БАРМЕНА. МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

11.01.2019 р. ПЕРШІ КРОКИ НА ШЛЯХУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

22.12.2018 р. ЯК ЗРОБИТИ УРОК ЕФЕКТИВНИМ. ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

12.11.2018 р. ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

08.11.2018 р. ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

25.10.2018 р. Виробничі інновації при підготовці кваліфікованих робітників з професії "Кондитер"

28.09.2018 р. ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

20.06.2018 р. Педагогічна рада

08.06.2018 р. Інформаційний дайджест "Збережи свою планету"

11.05.2018 р. Методичний турнір "Педагог і майстер і художник і поет"

14.03.2018 р. Творчі звіти педагогічних працівників

23.02.2018 р. Круглий стіл на тему: Професійний етикет сучасного педагога

23.02.2018 р. Презентація методичної розробки викладача Баб'€™яка В.О.

22.02.2018 р. Семінар-практикум "Моя професія-ключ до успіху"

21.02.2018 р. Презентація методичних розробок викладачами

15.02.2018 р. Відкритий урок на тему: "Сучасні тенденції у сфері ресторанного обслуговування"

14.02.2018 р. Відкритий урок в групі № 40-к

14.02.2018 р. ІМІДЖ СУЧАСНОГО СЕКРЕТАРЯ: МИСТЕЦТВО ЕТИКИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ТА ОФІЦІЙНОГО ЕТИКЕТУ

13.02.2018 р. Доповідь викладача Криворученко М.П

26.12.2017 р. Тренінгове заняття "Знайди свій шлях до успіху"

20.12.2017 р. Лекція на тему "Історія професії: з найдавніших часів до сьогодення"

08.12.2017 р. Інтелектуальний батл "Майстри своєї справи"

14.02.2017 р. Круглий стіл "Вивчення передового досвіду - шлях до педвгогічної майстерності"

30.11.2016 р. Засідання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

16.06.2016 р. Семінар-практикум "Методика використання особистісно-орієнтованої технології у навчально-виховному процесі ПТНЗ"

13.06.2016 р. Семінар-тренінг "Крок до майстерності"

10.06.2016 р. Тренінг "Розвиток креативних здібностей педагогів"

09.06.2016 р. Підсумкове засідання педагогічної ради

08.06.2016 р. Відкриття методичного місячника

17.05.2016 р. Засідання методичної ради

19.02.2016 р. Методичний тиждень

19.06.2015 р. "Мультимедійний комплекс як один із засобів організації навчально-виховного процесу"

10.06.2015 р. Ділова гра "Удосконалення самоосвіти педагога"

05.06.2015 р. Розпочався Місячник методичної роботи

20.02.2015 р. Методичний тиждень

17.02.2015 р. Педагогічні читання

16.02.2015 р. Відкриття методичного тижня

Місячник методичної роботи 2020/2021 н.р.

Автор: Super User. Posted in Методична робота

Заходи місячника методичної роботи

Автор: Super User. Posted in Методична робота

Єдина методична тема

Автор: Super User. Posted in Методична робота

Єдина науково-методичною темою

«Формування новітнього освітнього середовища в умовах реалізації компетентісного підходу з метою підвищення якості професійної освіти»

Педагогічною метою роботи над єдиною методичною темою є:

- удосконалення професійної, соціальної та особистісної компетентності кожного учасника освітнього процесу;

- підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психологічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи;

- формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

Головне завдання методичної роботи:

- створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного учасника освітнього процесу;

- забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників та готовності їх до використання нових форм і методів навчання.

Пріоритети:

- оновлення ролі педагога, як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації освітнього процесу.

Загальні напрями в організації методичної роботи:

- підвищення педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення їх професійної, соціальної та особистісної компетентності та розвитку творчої ініціативи;

- упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних методів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації;

- забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня, встановлення пріоритетом уроку соціалізацію здобувачів освіти.

- організація методичного супроводу молодих педагогів для успішної адаптації до роботи в училищі та підвищення рівня професійної, соціальної та особистісної компетентності;

- активізація видавничої діяльності педагогічних працівників їх участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі;

- підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу;

- удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки;

- здійснення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

Структурою внутрішньоучилищної методичної роботи буде технологічний підхід до методичної роботи, який включатиме в себе систему заходів, спрямованих на визначення чітких процесуальних характеристик (що, як і в якій послідовності, у якому обсязі слід робити), сприятиме вирішенню проблем якості освіти, які знаходяться в епіцентрі уваги методичної роботи:

- кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогів;

- проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;

- вивчення та впровадження в практику ефективних методик та нових освітніх технологій навчання та виховання.

Перелік закладів післядипломної освіти

Автор: Super User. Posted in Методична робота

Педагогічна скарбниця

Автор: Super User. Posted in Методична робота

Барташевич І.Л. -

урок виробничого навчання на тему: "Приготування млинцевого тіста та виробів з нього"

Петренко Л.В. -

"Приготування масляних кремів"

"Технологія приготування пісочного тіста та виробів з нього"

"Технологія приготування виробів з дріжджового тіста"

Міщенко А.О. -

"Приготування страв сучасного ресторану із прісного тіста"

"Приготування, оформлення та відпуск різноманітних дієтичних страв"

Баб'як В.О. -

"Робота з системою автоматизованого керування закладами ресторанного господарства"

Створення публікацій за допомогою програмного забезпечення Publisher

Волошина Ю.В. -

"Приготування помади білої основної"

Роззавко А.О. -

робочий зошит з предмету "Облік, калькуляція і звітність"

Дворніков І.В. -

"Розбирально-складальні роботи трансмісії легкового автомобіля"

Стефанчук І.В. -

"Столовий етикет. Послідовність сервірування столів"

"Методи та форми обслуговування споживачів"

Рева Л.Г. -

"Технологія приготування борщів"

"Кмітливий кухар"

Криворученко М.П. -

"Електротехнічні пристрої, що перетворюють електричну енергію"

Пісна І.А. -

"Приготування страв з м'€™яса смаженого порційними панірованими та порційними натуральними шматками"

Накопюк Л.З. -

навчальний посібник з дисципліни "Анатомія сільськогосподарських тварин"

"Обробка свинини на сучасних підприємствах торгової мережі міста Києва"

Веренич М.А. -

збірник завдань для перевірки знань з предмету "Організація виробництва та обслуговування"

Куба О.М. -

"Приготування рибної котлетної маси та напівфабрикатів з неї"

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: