touTubefbInstagram icontiktok

Нормативно-правове забезпечення

НПЗ

Правові документи

Конституція України;

Загальна декларація прав людини;

Конвенція про права дитини;

Конвенція про права осіб з інвалідністю.

Закони України

Кодекс законів про працю України

Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998 № 103/98-ВР;

Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 № 2745-VІІІ;

Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-ХІІ;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III;

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII;

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI;

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII;

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 №80/94-ВР;

Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI;

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження здобувачами освіти професійно-технічних закладів освіти виробничого навчання та виробничої практики від 7 червня 1999 р. N 992;

Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практикивід 26 червня 2013 р. № 503;

Питання стипендіального забезпечення від 12 липня 2004 р. № 882;

Постанова КМУ "Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ та їх випускниками» від 08.06.2005 №436;

Постанова КМУ «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, установах» від 08.11.2017 № 918;

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням від 27 серпня 2010 р. N 784;

Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них від 22 липня 2015 р. № 645;

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності від 27 серпня 2010 р. № 796;

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг від 8 серпня 2007 р. № 1019;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів" від 12 лютого 1996 року №200;

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 р. №1187;

Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти від 17 квітня 2019 р. № 331;

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 № 835;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 01.01.1998 р. № 65 (поточна редакція);

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» від 17.08.2002 р. № 1135 (поточна редакція);

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» від 11.09.2007 р. №1117;

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 від 11 березня 2020 р. № 211;

Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1619-р.

Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України від 14.05.2013 № 499;

Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затверджене наказом МОН України від 20.06.2000 № 225. (поточна редакція);

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах від 30.05.2006 № 419;

Наказ МОН Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій від 13.11.2017 №1465;

Наказ МОН Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій від 15.05.2013 № 511;

Наказ МОН України „Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ" від 13.10.2010 № 947 (поточна редакція);

Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерства освіти України, затверджене наказом МОН України від 27.10.1999 №370. (поточна редакція);

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту N 201/469 від 31.12.98;

Наказ МОН «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка» від 02.04.2015 № 387;

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах № 459 від 14 червня 2001 року;

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти від 26.12.2017 № 1669;

Наказ МОНУ Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України від 22.05.2018 року №509;

Наказ МОН України «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів» від 06.12.2010 № 1204;

Наказ МОН України Про затвердження Алгоритму прийняття та розгляду в Міністерстві освіти і науки України повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» від 18.11.2020 № 1429;

Наказ МОН Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників від 23.04.2021 року № 457;

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти від 28.12.2019 № 1646;

Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти від 26 лютого 2020 р №293;

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010».

 
Додати коментар


Захисний код
Оновити

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: