touTubefbInstagram icontiktok

Сторінка психолога

Куценко

Войцехівська Юлія Борисівна 

практичний психолог

ГРАФІК РОБОТИ:

пн, вт, ср, чт - 08:00-16:30,

пт - 08:00-15:30

каб. 23

Онлайн консультації з 14:00-16:00

 

143416

Психологічна служба ДНЗ "Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу"

Річний план роботи на 2023/2024 навчальний рік психологічної служби Державного навчального закладу "Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу" складено на підставі:

статті 76 Закону України "Про освіту"

наказ Міністерства освіти і науки України "Положення про психологічну службу системи освіти України" від 22.05.2018 р. №509,

наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 року № 1127 "Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року"

листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 № 1/9-462 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної службі у системі освіти на 2019-2020 н.р."

листа Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 № 1/9-414 "Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок" та інших нормативних документів з цього питання.

Основна мета психологічної служби Державного навчального закладу "Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу": психологічний супровід індивідуального розвитку кожного здобувача освіти в реалізації освітнього процесу та охорони його психофізичного здоров'я; підтримка комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб'єктів освітнього процесу.

Завдання психологічної служби Державного навчального закладу "Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу":

- впровадження в практику закладу освіти корекційно-розвиваючих програм освітньої діяльності з урахуванням особливостей психофізичного розвитку здобувачів освіти;

- виявлення та обстеження здобувачів освіти, які потребують соціально-психологічної корекції та надання їм психолого-педагогічної допомоги;

- проведення психологічної експертизи та психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки здобувачів освіти та інших проявів асоціальної форми поведінки;

- здійснення профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед здобувачів освіти;

- сприяти реалізації вибраних здобувачами освіти професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, можливостей, здібностей; підготовка їх до свідомого життя;

- надання консультаційної допомоги педагогічному коллективу, щодо впровадження та адаптації інноваційних методик навчання та виховання з урахуванням особливостей вікового та психофізичного розвитку здобувачів освіти;

- надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги вступникам в адаптації до нових умов освітнього процесу та налагодження побутових умов їх проживання і встановлення нових соціальних зв'язків у закладі освіти і за його межами;

- залучення здобувачів освіти із складними життєвими обставинами до активної виховної і розвивальної діяльності в позаурочний час, реабілітація;

- забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної служби всіх без винятку здобувачам освіти, надання їм необхідної корекційної, реабілітаційної і психолого-педагогічної допомоги від пережитого протягом навчального року шляхом впровадження психологічних ігор та праце - і музико терапії тощо;

-створення сприятливого психологічного клімату в закладі освіти та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків здобувачів освіти;

- проводити в закладі освітивведений факультатив "Психологія особистісного зростання", що сприятиме розв'язанню ряду суспільних та психолого-педагогічних проблем в середовищі закладу освіти, а також орієнтована на підсилення психологічної складової у молоді закладу освіти.

Снимок22Снимок23

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: