touTubefbInstagram icontiktok

Охорона праці

ОП

І Матеріально-технічне забезпечення кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності

1. Технічний паспорт кабінету.

2. Комплектація кабінету сучасними меблями.

3. Відповідність обладнання робочого місця викладача.

4. Наявність технічних засобів навчання.

5, 6. Технічний стан приміщення. Проведення ремононту. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам.

7. Картотека спецобладнання.

8. Укомплектованість протипожежним інвентарем.

9. Естетичне оформлення.

ІІ Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності

1. Нормативно-правове забезпечення.

2. Наявність плану роботи кабінету на поточний навчальний рік.

3. Наявність перспективного плану розвитку та оснащення кабінету.

4. Наявність журналів реєстрації.

5. Тематична картотека дидактичного, навчально-методичного матеріалу.

6. Звіт про травматизм.

7. Дидактичне забезпечення для контролю знань, умінь і навичок учнів.

8. Наявність тематичних планів і програм навчання з предметів "Охорона праці" і "Безпека життєдіяльності".

9. Матеріали, що відображають спільну роботу завідувача кабінетом з інженером з охорони праці, старшим майстром, методичною комісією, педагогічними працівниками навчального закладу.

10. Участь у підготовці та проведенні педагогічних та методичних рад, засідань методичних комісій, педчитань, навчанні та перевірці знань з питань охорони праці.

11. Наявність підручників та навчальних посібників.

12. Електронні посібники. Література на електронних носіях.

13. Додаткова література на електронних носіях.

14. Наявність фахових журналів.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: