touTubefbInstagram icontiktok

Результати моніторингу якості освіти

Автор: Super User. Posted in Документи

Аналітична довідка

про здійснення моніторингу працевлаштування випускників

ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу» у 2016 р.

Під час проведення моніторингу із загальної кількості випускників 2016 р. (286 осіб) зворотну інформацію було отримано від 241 випускника, (що складають 84% від загальної кількості) та 174 підприємств-роботодавців. Вік респондентів по закінченню навчального закладу становить: 18 років і більше – 241 особи (100%). Осіб чоловічої статі – 136 (56%), жіночої – 105 (44 %).

Комбінування форм проведення опитування забезпечило високий відсоток відповідей. Було використано найпопулярніші форми опитування, а саме: телефонне інтерв’ю, електронне та поштове опитування. Електронні та поштові опитування – це найбільш економні способи збору інформації. Недоліком поштового опитування є низький відсоток повернення відповідей. Електронна форма опитування являється сучасною і більш ефективною для збору інформації. Доповненням до поштового та електронного опитування стало телефонне інтерв’ювання, але його проведення є більш трудомістким та потребує набагато більше часу та витрат.

Моніторинг фахового забезпечення випускників показав, що за отриманою професією професійно-технічним навчальним закладом було працевлаштовано 97% респондентів на протязі 3-х місяців, а 3% виявили бажання самостійного працевлаштування. Але на протязі року, як показало дослідження, кількість випускників, які змінили місце роботи або звільнились становить 32 особи (14%). Проблема закріплення на робочому місці випускників зумовлена рядом причин:висока конкуренція серед претендентів на робоче місце, установлення випробувального терміну, перенасиченість ринку праці, невисока заробітна плата, виконання доручень, не пов’язаних з посадовими обов’язками, відсутність житла за місцем роботи, неспроможність оплати оренди житла.

Більшість студентів нашого навчального закладу є представниками Київської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Житомирської областей. Тому 69% випускників було працевлаштовано в межах Києва та Київської області; 31% - в інших регіонах України, звідки вони приїхали на навчання. У ході опитування було визначено, що 75% випускників мають високий рівень задоволеності отриманою професією та 25% - середній рівень. Рівень задоволеності робочим місцем: високий – 70%, середній – 29%, низький рівень - 1%.

На момент заповнення анкети 71% випускників виявились працюючими. Також зафіксований і відсоток тих, хто змінив місце роботи після працевлаштування або звільнився за власним бажанням. Причинами таких випадків є: незадоволення умовами праці – 1%, незадоволення заробітною платою – 1%, вступ до ВНЗ – 25%, інше – 2% (служба в Збройних Силах України, перебування у відпустці по догляду за дитиною, незадовільний стан здоров’я, обставини сімейного характеру).

Серед побажань покращення процесу навчання за отриманою професією найчастіше спостерігаються прохання урізноманітнити базу підприємств для проходження виробничого навчання та виробничої практики. Для підприємств - створити комфортні психологічні умови праці.

Позитивним є те, що рівень підготовки випускників ПТНЗ сягає 87-92%. Підприємства, у свою чергу, використовують ряд засобів для адаптації випускника, наприклад, закріплення за випускниками наставників – 25% опитаних роботодавців; регулярна, без затримок, виплата заробітної плати - 96%; надання службового житла – 3%; забезпечення робочих місць випускників необхідною технікою, новітнім обладнанням – 59%. Але, на жаль, на сучасних підприємствах конкуренція та вимоги до професійних якостей працівників дуже високі, керівництво підприємств бажає бачити універсальних висококваліфікованих працівників, як правило тих, хто має стаж роботи більше 5 років, тому відсутні гарантії, що випускник, який проходить випробувальний термін, отримає це робоче місце.

Результати моніторингу свідчать, що співробітництво навчального закладу з роботодавцями є ефективним, але потребує додаткового розвитку та вдосконалення.

Зведена інформація щодо анкетування випускників

ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»

Показник

Абсолютні дані опитаних випускників

(одиниць)

Відносні дані опитаних випускників

(%)

І. Загальні дані

1. Кількість випускників (всього)

286

100

з них:

Опитаних;

241

84

Чоловічої статі;

136

56

Жіночої статі

105

44

2. Вік випускників по закінченню ПТНЗ:

до 18 років

18 років і більше

241

100

ІІ. Працевлаштовані випускники

3. Всього:

241

100

4. За отриманою професією:

так

241

100

ні

5. Термін, протягом якого працевлаштовані:

протягом 3-х місяців

241

100

більше 3-х місяців

6. Ким працевлаштовані:

професійно-технічним навчальним закладом:

235

97

самостійно

6

3

державною службою зайнятості

7. Де працевлаштовані:

у межах регіону (області), де навчались

167

69

за межами регіону (області), де навчались

74

31

за межами України

8. Рівень задоволеності отриманою професією:

високий

180

75

середній

61

25

низький

9. Рівень задоволеності робочим місцем:

високий

168

70

середній

69

29

низький

2

1

10. Випускники, що на момент заповнення анкети є працюючими

172

71

11. Випускники, що на момент заповнення анкети змінили місце роботи після працевлаштування або звільнились (всього):

31

14

з них:

з власного бажання

31

14

звільнено роботодавцем

11.1. Причини звільнення:

незадоволення умовами праці

3

1

незадоволення заробітною платою

2

1

вступ до вищого навчального закладу

61

25

рівень освіти не відповідає потребам роботодавця

інше

4

2

12. Побажання щодо покращення процесу навчання за отриманою професією:

покращити теоретичну підготовку;

13

5

покращити практичну підготовку;

21

9

інше

27

11

ІІІ. Непрацевлаштовані випускники

13. Всього:

-

14. Причини непрацевлуштування:

відсутність пропозицій від професійно-технічного навчального закладу

відсутність вакантних робочих місць у регіоні, де навчались

розчарування отриманою професією

відсутність бажання працевлаштовуватись на роботу

сімейні обставини

інше

15. Реєстрація в службі зайнятості

так

ні

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: