touTubefbInstagram icontiktok

Методичне об'єднання груп кухарського спрямування

Методична комісія громадського харчування

Автор: Super User. Posted in Методичний кабінет

кухарі

Проблема, над якою працює колектив

"Удосконалення професійної майстерності педагогів як фактор підвищення якості професійної підготовки майбутніх робітників"

Проблема, над якою працює методична комісія кухарського спрямування

"Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти у навчально- виробничому процесі"

ПРО КОМІСІЮ

Методична комісія сфери ресторанного господарства - це масовий методичний орган в навчальному закладі, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес.

Підвищення успішності учнів та покращення якості підготовки майбутніх фахівців у нових соціально - економічних умовах, у формуванні умінь вирішувати питання щодо господарювання підприємств сфери ресторанного господарства.

Склад методичної комісії груп кухарського спрямування

Голова комісії - Рева Людмила Григорівна

Члени комісії:

Куба О.М., викладач

Накопюк Любов Захарівна викладач спецдисциплін

Петренко Л.В. майстер виробничого навчання

Волошина Ю. В. майстер виробничого навчання

Стефанчук І.В. майстер виробничого навчання

Цуман-Петрова Б.В. майстер виробничого навчання

Міщенко А.О. майстер виробничого навчання

Барташевич І.Л. майстер виробничого навчання

Остапенко С.І., майстер виробничого навчання

Камець О. А., майстер виробничого навчання

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

- організація вивчення і реалізація нормативних документів з питань освіти, рішень і рекомендацій органів освіти.

- вивчення інтерактивних форм і методів навчання.

- розробка і здійснення заходів по підвищенню рівня навчально-виховної роботи.

- вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення до навчальних програм необхідних змін і доповнень.

- обговорення змісту директорських контрольних, перевірочних робіт, завдань до поетапної атестації, дипломних робіт.

- розробка і обговорення поурочно-тематичного планування, паспортів комплексного методичного забезпечення предмету.

- організація проведення олімпіад, конкурсів професійної майстерності, виставок, місяця професії.

- аналіз якості знань, вмінь і навичок учнів та розробка пропозицій по удосконаленню навчання.

- ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання, зокрема комп'ютерною технікою.

- організація педагогічного наставництва, надання практичної допомоги молодим педагогам.

- організація взаємовідвідування уроків і їх обговорення.

- вивчення, відбір і впровадження в навчальний процес досягнень науки і техніки, найновішого навчального обладнання, передового педагогічного досвіду.

- забезпечення між предметних зв'язків, тісної єдності теоретичного та виробничого навчання.

 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: